rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidProjekt NBPpodyplomoweBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Elementy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż jest już do nabycia podręcznik akademicki "Elementy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu - skrypt dla studentów fizjoterapii" autorstwa dra Pawła Gąsiora.

 

Książka: 151 str.

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Cena: 34 zł

 

Publikację można nabyć w Dziale Nauki i Wydawnictw PPUZ.

Sprzedaż publikacji odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni.

Numer konta:
24 1500 1487 1214 8007 2489 0000

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Zamówienia można kierować także na adres: wydawnictwo@ppuz.edu.pl

 

Słowo wstępne

W naukach o kulturze fizycznej obowiązuje holistyczne podejście do  pacjenta, ucznia, zawodnika. Całościowe spojrzenie na osobę usprawnianą czy trenowaną związane jest z koniecznością spójnego oddziaływania na sferę motoryczną, psychiczną i społeczną postrzegane jako całość. W związku z tym współczesny fizjoterapeuta, nauczyciel czy trener, musi posiadać rozległą wiedzę z wielu, z pozoru odległych dziedzin nauki, co pozwala na skuteczne osiąganie celów w sporcie, fizjoterapii czy wychowaniu fizycznym. Zdobycie wiadomości nie gwarantuje jeszcze sukcesu w działaniach praktycznych, bazujących na bezpośrednim kontakcie z osobami usprawnianymi. Takie przedmioty jak kształcenie ruchowe czy metodyka nauczania ruchu pozwalają na stopniowe wdrażanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych różnego typu.  

Celem niniejszego opracowania było przystępne przedstawienie treści, które umożliwiają prowadzenie zajęć ruchowych o charakterze: ogólnorozwojowym, korekcyjnym, rehabilitacyjnym i sportowym.

Współczesny fizjoterapeuta zatrudniany jest nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w branży fitness i sporcie (zarówno osób zdrowych jak i niepełnosprawnych). Jest organizatorem zajęć grupowych podczas turnusów rehabilitacyjnych, wczasów odchudzających lub w pracy z seniorami. Grupy ćwiczących, przed którymi w przyszłości stanie student fizjoterapii, mogą stanowić dzieci, kobiety w ciąży, sportowcy, osoby niepełnosprawne lub seniorzy. Znajomość podstaw metodyki wychowania fizycznego lub treningu sportowego pozwoli na sprawną realizację celów zajęć ruchowych, które będą prowadzone płynnie i bez kompleksów.

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów studiów licencjackich o kierunku fizjoterapia, jednak mogą z niego skorzystać także studenci innych kierunków studiów nauk o kulturze fizycznej. Zakres treści został wprawdzie zawężony do wiadomości niezbędnych dla fizjoterapeuty, ale Autor pragnie zachęcić Czytelnika do zgłębiania wiedzy ze wszystkich obszarów kultury fizycznej.

Paweł Gąsior

 

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw

 

Galeria zdjęć: