konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Informacje organizacyjne

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego oraz zasad panujących na naszej Uczelni. Dodatkowo, prezentujemy informacje na temat opłat za studia.

Regulamin studiów

Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu obowiązujący od 1 października 2019 roku.

więcej »

Organizacja roku akademickiego

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów.  

więcej »

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu są bezpłatne. Opłaty semestralne wnoszą studenci studiów niestacjonarnych. Opłaty te należy uregulować przed rozpoczęciem semestru, ich nie uiszczenie powoduje skreślenie z listy studentów.

więcej »

Sylabusy przedmiotów

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »