graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Biblioteka

Czytelnia czasopism

Czytelnia Czasopism ma charakter otwarty. Każdy czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do półek, na których znajdują się tytuły aktualnie prenumerowane przez Bibliotekę. W celu skorzystania z numerów poprzedzających bieżące wydanie, należy podnieść półkę, na której prezentowany jest aktualny numer czasopisma i wybrać odpowiedni egzemplarz. Po skończonej pracy należy czasopismo odłożyć w wyznaczonym miejscu.

Wydawnictwa czasopiśmiennicze podlegają udostępnieniu na miejscu w czytelni.

Wykaz tytułów czasopism zaprenumerowanych przez Bibliotekę Akademicką na 2022 rok znajduje się w poniższej tabeli.

CZASOPISMA POLSKIE – PRENUMERATA 2022

A

ACADEMY OF AESTETIC AND ANTI-AGIN MEDICINE
ALMANACH NOWOTARSKI
ANALIZA PRZYPADKÓW W PEDIATRII
ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO
ANTROPOMOTORYKA
ARCHITEKTURA & BIZNES
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (online)
ARCHITEKTURA
AROMATERAPIA (pdf)
AURA

B

BEAUTY FORUM
BEAUTY INSPIRATION
BIBLIOTEKARZ
BUILDER KALEJDOSKOP BUDOWLANY

C

CZTERY KĄTY

D

DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA

E

EKONOMIA I ŚRODOWISKO

F

FIZJOTERAPIA (online)
FIZJOTERAPIA POLSKA
FOLIA TURISTICA
FORBES. PROFIT
FORUM AKADEMICKIE

G

GAZETA BANKOWA
GAZETA GÓRSKA
GEODETA
GERONTOLOGIA POLSKA

H

HOTELARZ

J

JĘZYK POLSKI

K

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

L

LNE&SPA NOWOŚCI W KOSMETYCE

M

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
MEDYCYNA MANUALNA (wł. PHYSIOTHERAPY REVIEW)
MEDYCYNA PALIATYWNA (wyd. TERMEDIA)
MEDYCYNA PO DYPLOMIE
MEDYCYNA PRAKTYCZNA
MEDYCYNA SPORTOWA
MOJE MIESZKANIE

N

NA RATUNEK
NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

O

OCHRONA ZABYTKÓW
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA I REHABILITACJA

P

PEDIATRIA POLSKA (online)
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE
PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU
PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE
PIELĘGNIARSTWO POLSKIE
POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY
POLISH JOUR.OF MIKROBIOLOGY
POLSKA ZBROJNA
POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU
POLSKI PRZEGLĄD NEUROLOGICZNY
PORADNIK JĘZYKOWY
POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGI
POSTĘPY REHABILITACJI (online)
POZNAJ SWÓJ KRAJ
PRACE PIENIŃSKIE
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA (online)
PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY
PRZEGLĄD GEODEZYJNY (wyd. SIGMA)
PRZEGLĄD GEODEZYJNY PLUS (wyd. SIGMA)
PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY
PRZEGLĄD POLICYJNY
PRZEGLĄD TECHNICZNY
PSYCHOTERAPIA
PSYCHIATRIA POLSKA
PSYCHIATRIA PO DYPLOMIE

R

REHABILITACJA MEDYCZNA
REHABILITACJA W PRAKTYCE
REMEDIUM
RENOWACJE I ZABYTKI

S

SPORT WYCZYNOWY
ŚWIAT SZKŁA

T

TATRY TPN
TURYZM
TYGODNIK POWSZECHNY

W

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIERCHY
WOJSKO I TECHNIKA
WSPÓŁCZESNA DIETETYKA
WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA

Z

ZDROWIE PUBLICZNE (online)

 

CZASOPISMA ZAGRANICZNE – PRENUMERATA 2022

ARCHITECTURE ACTUEL (AT)
DETAIL CLASSIC (D)
DEUTSH AKTUELL
THE ECONOMIST
OSTANOWKA ROSIJJA

 

U W A G A
Numery czasopism opublikowane wcześniej, niż te do których czytelnicy mają bezpośredni dostęp w czytelni czasopism, znajdują się w części magazynowej Biblioteki. Chcąc uzyskać dostęp do danego numeru lub całego rocznika, należy wypełnić rewers (podać: tytuł, numer czasopisma, rok wydania, datę udostępnienia i złożyć podpis). Rewers realizuje pracownik Biblioteki. Aktualna lista dostępnych w Bibliotece Akademickiej czasopism dostępna jest poniżej.

Czasopisma udostępniane przez Bibliotekę Akademicką wydane przed 2022 r.

 

  Bibliografia zawartości czasopism
dostępnych w zbiorach Biblioteki Akademickiej PPUZ

Biblioteka Akademicka PPUZ przygotowuje bibliografie zawartości czasopism na wybrane tematy. Zestawienia dotyczą zagadnień głównie z zakresu medycyny. Obecnie w CZYTELNI Biblioteki udostępnionych jest 19 wykazów bibliograficznych

Bibliografie udostępnione

 • AIDS / HIV
 • ALKOHOL
 • ALZHEIMER
 • ANOREKSJA I BULIMIA
 • ASTMA I INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 • AUTYZM
 • BÓL
 • CUKRZYCA
 • MUKOWISCYDOZA
 • MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
 • MUZYKOTERAPIA I INNE NIETYPOWE FORMY TERAPII
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ –  OPIEKA, REHABILITACJA, EDUKACJA
 • NIKOTYNA
 • OPIEKA I REHABILITACJA W GERIATRII
 • OTYŁOŚĆ
 • PARKINSON
 • RAK
 • STWARDNIENIE ROZSIANE
 • UDAR – PIELĘGNOWANIE I REHABILITACJA

Bibliografie w przygotowaniu

 • ETYKA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII
 • JAKOŚĆ ŻYCIA
 • NARKOTYKI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
 • ŚMIERĆ, EUTANAZJA, CIERPIENIE
 • WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO