graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Biblioteka

Czytelnia czasopism

Czytelnia Czasopism ma charakter otwarty. Każdy czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do półek, na których znajdują się tytuły aktualnie prenumerowane przez Bibliotekę.

Wydawnictwa czasopiśmiennicze podlegają wypożyczeniu prezencyjnemu (na miejscu w czytelni).

W celu skorzystania z numerów poprzedzających bieżące wydanie, należy podnieść półkę, na której prezentowany jest aktualny numer czasopisma i wybrać odpowiedni egzemplarz. Po skończonej pracy należy czasopismo odłożyć w wyznaczonym miejscu.

U W A G A
Numery czasopism opublikowane wcześniej, niż te do których czytelnicy mają bezpośredni dostęp w czytelni czasopism, znajdują się w części magazynowej biblioteki. Chcąc uzyskać dostęp do danego numeru lub całego rocznika, należy wypełnić rewers (podać: tytuł, numer czasopisma, rok wydania, datę udostępnienia i złożyć podpis). Rewers realizuje pracownik biblioteki.

  Bibliografia zawartości czasopism
dostępnych w zbiorach Biblioteki Akademickiej PPUZ

Biblioteka Akademicka PPUZ przygotowuje bibliografie zawartości czasopism na wybrane tematy. Zestawienia dotyczą zagadnień głównie z zakresu medycyny. Obecnie w CZYTELNI Biblioteki udostępnionych jest 19 wykazów bibliograficznych

Bibliografie udostępnione

 • AIDS / HIV
 • ALKOHOL
 • ALZHEIMER
 • ANOREKSJA I BULIMIA
 • ASTMA I INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 • AUTYZM
 • BÓL
 • CUKRZYCA
 • MUKOWISCYDOZA
 • MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
 • MUZYKOTERAPIA I INNE NIETYPOWE FORMY TERAPII
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ –  OPIEKA, REHABILITACJA, EDUKACJA
 • NIKOTYNA
 • OPIEKA I REHABILITACJA W GERIATRII
 • OTYŁOŚĆ
 • PARKINSON
 • RAK
 • STWARDNIENIE ROZSIANE
 • UDAR – PIELĘGNOWANIE I REHABILITACJA

Bibliografie w przygotowaniu

 • ETYKA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII
 • JAKOŚĆ ŻYCIA
 • NARKOTYKI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
 • ŚMIERĆ, EUTANAZJA, CIERPIENIE
 • WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO