Podhalańska Biblioteka Cyfrowa_miniatura

BibliotekaZasoby cyfrowePodhalańska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka

Podhalańska Biblioteka Cyfrowa

 

Biblioteka cyfrowa pełna regionaliów!

PBC_plakat

Znaczenie Projektu dla kultury i dziedzictwa Subregionu Podhalańskiego, Małopolski i Polski

 1. Ochroni istotną (ze względu na rolę Podhala w kulturze i historii Polski) część narodowego dziedzictwa kulturowego.
 2. Stanie się wartościowym repozytorium podhalaniców, istotnych z punktu widzenia naukowego, popularyzatorskiego, kulturowego oraz edukacyjnego.
 3. Udokumentuje i spopularyzuje istotny wkład podhalańskiej kultury ludowej w kulturę polską.
 4. Ze względu na pograniczność Podhala pozwoli sukcesywnie wprowadzać w powszechny obieg czytelniczy polonica i podhalanica, znajdujące się w zbiorach bibliotek słowackich.
 5. Poszerzy ofertę polskich bibliotek cyfrowych o podtatrzańskie teksty gwarowe literackie i folklorowe.
 6. Udostępni i upowszechni naukowy i badawczy dorobek Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 7. Podniesie rangę Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i stanie się jej promocją.
 8. Uzupełni panoramę polskich bibliotek cyfrowych o charakterze regionalnym.
 9. Zapoczątkuje proces specjalizacji tematycznej bibliotek cyfrowych w Polsce.
 10. Umożliwi korzystanie z tekstów dotyczących Podhala, powstałych przed 1939 roku, których dostępność, ze względu na unikatowość, jest mocno ograniczona.
 11. Przyczyni się do budowania społeczeństwa informacyjnego i rozwoju regionu Podtatrza.
 12. Stanie się zaczynem Podhalańskiego Instytutu Badawczego przy PPWSZ w Nowym Targu.

Główne działania w Projekcie

Urządzona została w PPUZ Pracownia Digitalizacji, wyposażona w nowoczesny sprzęt do automatycznej digitalizacji druków, gazet, książek. Przeszkolony został personel. Pracownia została utworzona przy Bibliotece PPUZ.

Zdigitalizowano kilkanaście tysięcy stron podhalaniców, głównie książek i innych wydawnictw pisanych gwarą lub traktujących
o góralskiej kulturze, wydanych przed 1939 rokiem (prawa autorskie wygasły).

***

Kontakt ws. Podhalańskiej Biblioteki Cyfrowej
Łukasz Zapała
lukasz.zapala@ppuz.edu.pl