Zbiory cyfrowe

BibliotekaZasoby cyfroweIBUK LIBRA – EBSCO &#821...

Biblioteka

IBUK LIBRA – EBSCO – WBN

Biblioteka Akademicka PPUZ, dzięki oprogramowaniu HAN
oferuje zdalny dostęp do zasobów cyfrowych.

Należą do nich zakupione przez Bibliotekę e-publikacje w serwisie Ibuk Libra oraz bazach EBSCO
a także bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki, finansowane przez MNiSW.

888

Szybki dostęp do najczęściej wybieranych e-zasobów

Kliknij w logo, aby wejść do bazy, zakupionej przez Bibliotekę Akademicką888

EBSCO Academic Research Source

Medline_nowa baza

Nursing Reference Centre

Nutrition Reference CentreRehabilitation Reference Center

888

Wykaz wszystkich dostępnych zasobów cyfrowych


888

Academic Research Source (EBSCO)

to wielodziedzinowa baza zawiera blisko 200 000 książek elektronicznych oraz blisko 5 000 czasopism o zasięgu międzynarodowym, w tym około 350 polskich czasopism naukowych. W kolekcji dostępne są zasoby z kilkudziesięciu krajów z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.
dostęp do bazy

EBSCO

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oferuje użytkownikom dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne
i techniczne, biznes, informatykę i wiele innych. dostęp do bazy

IBUK LIBRA

to platforma umożliwiająca dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (m.in. Wydawnictwa Lekarskiego PZWL). W czytelni on-line znajdziecie Państwo podręczniki akademickie, publikacje naukowe
z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. dostęp do bazy

Medline with full text

jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza używa klasyfikacji MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwania w opisach ponad 5.200 czasopism biomedycznych. Baza zawiera pełny tekst 1.200 czasopism indeksowanych od okładki do okładki w bazie bibliograficznej MEDLINE. Wśród tych tytułów znajdują się czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE with Full Text zawiera archiwa artykułów pełnotekstowych od 1949 roku i jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej. Oprócz nauk medycznych takich jak m.in. pediatria, kardiologia, chirurgia, neurologia czy ortopedia, baza zawiera czasopisma z takich dziedzin jak rehabilitacja, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne. dostęp do bazy

Nature

e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
W ramach licencji krajowej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.
dostęp do bazy

Nursing Reference Center

to baza zaprojektowana specjalnie dla pielęgniarek. Dostarcza informacji opartych na dowodach w celu zapewnienia opieki przy łóżku pacjenta. Zawiera informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Dzięki Nursing Reference Centre pielęgniarki mogą szybciej odpowiedzieć na pytania, pogłębić swoje umiejętności i czytać artykuły z czasopism pełnotekstowych w dowolnych miejscu i czasie. Nursing Reference Centre ułatwia kształcenie pielęgniarek w zakresie medycyny opartej na dowodach i najlepszych praktyk pielęgniarskich. Dzięki bazie pielęgniarki, nauczyciele, absolwenci szkół pielęgniarskich mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do najnowszych informacji, aby zapewnić najlepszą opiekę pacjentom. Nursing Reference Center udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i inne, publikowane przez najważniejszych wydawców. Tematyka bazy obejmuje między innymi choroby i dolegliwości, edukację pacjenta, pomoce w praktyce, kształcenie ustawiczne i inne.
dostęp do bazy

Nutrition Reference Center

to kompleksowa baza wiedzy przeznaczona dla studentów i specjalistów zajmujących się dietetyką i żywieniem. Zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania. Artykuły zostały napisane przez uznanych specjalistów w dziedzinie żywienia. Baza jest dostępna na łatwym w obsłudze interfejsie, który posiada również wersję mobilną. Baza zawiera kompletne i rzetelne treści naukowe z zakresu dietetyki. Jej zawartość można przeglądać całościowo lub według poszczególnych modułów tematycznych takich jak: choroby i dolegliwości, kluczowe umiejętności w pracy dietetyka, składniki żywności i ich interakcje z lekami, wskazówki dotyczące stosowania, poszczególnych rodzajów diet, materiały do kształcenia ustawicznego dietetyków, ulotki edukacyjne dla pacjentów, podręczniki z zakresu dietetyki, treści najnowsze
i ostatnio zaktualizowane. dostęp do bazy

Rehabilitation Reference Center

jest narzędziem z zakresu medycyny opartej na dowodach dlastudentów, lekarzy oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Zawartość bazy obejmuje ponad 800 przeglądów klinicznych, informacje o ponad 100 instrumentach badawczych i ponad 11.700 lekach, około 9.800 obrazów ćwiczeń, około 3.000 tematów
z zakresu edukacji pacjentów, encyklopedie i wiele innych danych. Tematyka bazy obejmuje fizykoterapię, terapię zajęciową i logopedię. Zawartość bazy jest uaktualniana co tydzień. Przeglądy kliniczne zawierają najlepsze dostępne dowody naukowe zebrane w procesie systematycznej wnikliwej obserwacji i monitoringu. Wszystkie przeglądy kliniczne są pisane i recenzowane przez zespół EBSCO składający się z zawodowych terapeutów. Każdy przegląd zawiera: ocenę i plan opieki, przyczyny i czynniki ryzyka, docelowe rezultaty i pomiary, badania, utrzymanie stanu zdrowia i zapobieganie, ogólne przeciwwskazania i środki ostrożności.
dostęp do bazy

Science

e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

ScienceDirect / Elsevier

e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, wiodąca platforma Elsevier zawierająca zrecenzowaną literaturę naukową. ScienceDirect jest wiarygodnym źródłem wiedzy, pełnym publikacji naukowych, technicznych i medycznych, zawierającym pełnotekstowe wersje artykułów z czasopism i wydania książkowe. Wyśrubowane standardy wydawnicze Elsevier gwarantują wysokiej jakości publikacje. dostęp do bazy

Scopus

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzona przez Elsevier, zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18 000 tytułów czasopism i innych publikacji.
dostęp do bazy

Springer Link

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z ok 1 600 czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers. dostęp do bazy

Web of Science

e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki jest pakietem baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters. Platforma zawiera:

  • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
  • serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;
  • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI;, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy
   i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.
   dostęp do bazy

Wiley Online Library

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki
która gromadzi czasopisma obejmujące ponad 1 000 tytułów z nauk ścisłych,
humanistycznych i społecznych. W ramach dostępu przez WBN można korzystać
z czasopism od roku 1997 do bieżącego. dostęp do bazy