Czytelnia ogólna

Biblioteka

Nasz zespół

kobieta

mgr Anna Szarejko

dyrektor Biblioteki Akademickiej
mężczyzna

mgr Krzysztof Bosak

starszy bibliotekarz
kobieta

mgr Zuzanna Budz

młodszy bibliotekarz
kobieta

mgr Danuta Zając

starszy bibliotekarz
mężczyzna

mgr Łukasz Zapała

referent ds. administracyjno-badawczych