Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż dostępna jest nowa pozycja wydawnicza "Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej" pod redakcją Dariusza Muchy i Wioletty Mikulakovej.

           "Osoby starsze w ostatnich dziesięcioleciach zaczynają stanowić coraz większy odsetek ludności zamieszkującej kraje europejskie. Przed krajami wysoko rozwiniętymi,  gdzie proces „starzenia się społeczeństwa” jest najbardziej intensywny, stoi nie lada wyzwanie związane z opieką nad wzrastającą ilością osób po 60 roku życia. Ze względów ekonomicznych istotna staje się pomoc osobom starszym w zachowaniu dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wspomaganie w zakresie aktywności na rynku pracy i w społecznościach lokalnych.

            Podejmowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i regularne ćwiczenia fizyczne mogą wpływać na procesy inwolucyjne, opóźniając ich następstwa oraz zapobiegając przedwczesnemu pojawianiu się chorób przewlekłych. Aktywne starzenie daje możliwości korzystania z licznych atrakcji wynikających z dłuższego życia: czy to w miejscu pracy, w domu czy w obrębie społeczności lokalnej. Umożliwia nie tylko poprawę jakości życia jednostek, ale może zapewnić również wachlarz korzyści dla całego społeczeństwa.

           Odpowiedzią na powyższe problemy był projekt pt. „Program aktywności ruchowej osób starszych z pogranicza polsko-słowackiego” realizowany w roku akademickim 2013/2004 przez Instytut Fizjoterapii PPWSZ w Nowym Targu, przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowym Targu oraz Uniwersytetem Preszowskim (Słowacja). Jednym z jego końcowych efektów było wydanie publikacji pt. „Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej”, pod redakcją Dariusza Muchy i Wioletty Mikuľákovej. Ukazała się ona  w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej. Zawiera 23 artykuły, których autorami są naukowcy z Polski i Słowacji. Większość z nich stanowi podsumowanie projektu badawczego oraz przedstawia analizę wyników badań dotyczących sprawności fizycznej osób starszych z terenów pogranicza polsko-słowackiego, ich stanu zdrowia oraz sposobu odżywiania się. Ukazuje także wpływ programu aktywności ruchowej dla osób w wieku starszym, opracowanego na potrzeby projektu. W publikacji można znaleźć również artykuły dotyczące m.in.: zagrożeń i korzyści intensywnego wysiłku fizycznego w podeszłym wieku, przeglądu form fitness dla osób po 50 roku życia, uczestnictwa osób starszych w zorganizowanych formach aktywności ruchowej w różnych aglomeracjach.

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha

mgr Katarzyna Węgrzyn

 

Książka: 304 str.

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Książka dostępna w Bilbiotece PPUZ

 

Monika Jakobiszyn

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw

Galeria zdjęć: