konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

28.05.2021 r. XI Studencka Konferencja Naukowa "Równowaga a design. Projektowanie pozytywnych zmian dla rozwoju zrównoważonego"

Instytut Techniczny, Studenckie Koło „Ad Quadratum” oraz Dział Konferencji  i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zapraszają do udziału w studenckiej konferencji naukowej Równowaga regionalna a design. Projektowanie pozytywnych zmian dla rozwoju zrównoważonego która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku.

 

Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie ludzkiej działalności: od koncepcji projektu, jego realizacji, aż po jego degradację. Ważną rolą studenckich spotkań naukowych jest uwrażliwienie młodych projektantów, aby w obszarze designu działali w sposób zrównoważony i spójny z nasza kulturą. Rodzima tradycja może służyć jako punkt wyjścia w projektowaniu.

Ponadto celem organizowanej konferencji jest integracja środowiska akademickiego, a dodatkowo propagowanie nowych rozwiązań i koncepcji wśród studentów, poszerzenie ich umiejętności i zainteresowań oraz popularyzacja wiedzy w poniżej wskazanych zakresach.

Konferencja skierowana jest do studentów związanych z kierunkiem architektury, urbanistyki i sztuki, ale również do tych, którym temat konferencji jest bliski i chcieliby wziąć w niej czynny udział.

 

Obszary tematyczne:

  • Architektura regionalna
  • Współczesny desing
  • Nowoczesne metody rewaloryzacji i konserwacji obiektów historycznych
  • Przełomowe wydarzenia dla architektury
  • Aktualne projektowanie proekologiczne
  • Zrównoważony rozwój
  • Rozwiązania techniczne i myśl ludzka w kontekście nowych wyzwań projektowych

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki

Dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz

Mgr inż. arch. Agata Bentkowska

Mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr Agnieszka Krzystyniak

Dominik Kalata

Martyna Pakosz

Zuzanna Byrdak

Natalia Guziak

 

Biuro Konferencji:

Dział Konferencji i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737, 795 434 531

e-mail: architektura@ppuz.edu.pl

 

Informacje organizacyjne:

Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie PDF (na życzenie certyfikat zostanie przesłany pocztą tradycyjną).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna), czas wystąpienia 10 minut.

 

Zgłoszenia: na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 14.05.2021 r.

  

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: architektura@ppuz.edu.pl

 

Miejsce obrad: online na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail link do spotkania, na którym odbędzie się konferencja).

 

Do pobrania: komunikat, karta zgłoszenia, plakat