konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

15.04.2021 r. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nauka-Talent-Pasja"

Instytut Humanistyczno-Społeczny, Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki oraz Dział Konferencji i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają na V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Nauka - Talent - Pasja”, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r.

Konferencja skierowana jest do studentów wszystkich kierunków (studia licencjackie i magisterskie) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Cele konferencji:

Celem konferencji jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów, talentów i pasji, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji, oraz pokazanie przykładów współpracy nauki i biznesu.

Obfitość problematyki zawartej w tytule konferencji mobilizuje młodych naukowców do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla rozwoju naukowego, również dzięki rozwijaniu pasji, zainteresowań, a przede wszystkim wiedzy. Coraz większy staje się segment osób szukających propozycji niebanalnych, nietypowych, oryginalnych, odmiennych, pozwalających na zaspokojenie ich pasji i zainteresowań. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, myśli i analiz związanych z powyższą tematyką. ​

 

Patronat Honorowy:

dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni - Rektor PPUZ w Nowym Targu
 
Komitet Naukowy:
dr Krzysztof Waśkowski – Prorektor ds. nauki i projektów PPUZ w Nowym Targu
dr Małgorzata Wesołowska – Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego PPUZ w Nowym Targu
 
Komitet Organizacyjny:
dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik
mgr Iwona Hodorowicz
mgr Monika Jakobiszyn
mgr Agnieszka Krzystyniak
 
Biuro Konferencji:
Dział Konferencji i Wydawnictw
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. (18) 26 10 737
e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl

 

Obszary tematyczne:

 • Zainteresowania naukowe
 • Mój talent, moja pasja
 • Nowe rodzaje i formy turystyki jako odpowiedź na niebanalne zainteresowania
 • Jak wzbudzić pasję do nauki?
 • Nowe zjawiska związane z turystyką na świecie
 • Rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na spędzanie czasu wolnego
 • Turystyka pokolenia  X, Y, Z
 • Jak pasja stała się moim sposobem na życie?
 • Bezpieczeństwo w turystyce – wpływ pandemii na podróżowanie?
 • Podhale  –  kuźnia talentów
 • Od pasji do kariery  – odkryj swój talent
 • Rozwój kompetencji poprzez uczestnictwo w sporcie/rekreacji
 • Nauka i pasja kluczem do sukcesu?
 • Podróże  – pasja i edukacja
 • Góry – wartości  – pasja
 • Turystyka wirtualna – nowe możliwości na zakaz przemieszczania się

 

Efekt konferencji:

Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie PDF (na życzenie certyfikat zostanie przesłany pocztą tradycyjną).
 
Informacje organizacyjne: udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna), czas wystąpienia 10-15 minut.
 
Zgłoszenia: na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 25.03.2021 r.
 
Link do formularza zgłoszenia: https://forms.gle/rj5wzcuM5LHSfuBq8
 
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl
 
Miejsce obrad: online na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail link do spotkania, na którym odbędzie się konferencja).
 

 

 Do pobrania: program, informacje techniczne 

 

 

 

 

Galeria zdjęć: