Oddaj krewbenefisjajuzatystrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

W PPWSZ w Nowym Targu odbył się XXV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry”

13 września w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbył się XXV Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry”. Związek zainaugurował  tym samym obchody jubileuszu 25-lecia swojej działalności.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonali Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Ján Ferenčák – Przewodniczący Rady Združenia Euroregión Tatry. Głos zabrał następnie reprezentujący Podhalańską Uczelnię Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Krzysztof Trochimiuk, który podkreślił otwartość nowotarskiej Alma Mater na wszelkiego rodzaju naukowe projekty, również te międzynarodowe. – Nasze drzwi są zawsze szeroko otwarte – powiedział.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Podczas kongresu zostały wręczone Nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”, a także statuetki Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”. Wendelin Haber –  Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” opowiedział o początkach organizacji, zaś Bogusław Waksmundzki podsumował jej działalność i przedstawił perspektywy rozwoju. Podjęto również uchwałę w sprawie jubileuszu 25-lecia związku. Spotkanie zwieńczył występ artystyczny.

Opr. DPiW

Galeria zdjęć: