benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studenckie Koło Naukowe "FIZJOMASTER"

 

Historia

Studenckie Koło Naukowe w Instytucie Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia PPWSZ w Nowym Targu  powstało 15 października 2004r.

Założycielem i pierwszym opiekunem koła był  prof.  dr  hab. Tadeusz Kasperczyk.

Od początku swojego istnienia działalność naukowa podejmowana w ramach działalności SKN jest weryfikowana na corocznych konferencjach Studenckich Kół Naukowych organizowanych w PPWSZ w Nowym Targu i innych uczelniach w Polsce.

 

 PREZENTACJE I KONFERENCJE :

<>  Dzień  otwarty w PPWSZ rok akademicki 2016/2017 <> pobierz<>

<>  Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Pacjent XXI wieku"<>pobierz<>

<>  Konferencja studenckich Kół Naukowych - 20.05.2013 <>pobierz<>

<>  Konferencja studenckich Kół Naukowych-   7.06.2016r <>pobierz<>

<>  Konferencja studenckich Kół Naukowych- 15.05.2017r <>pobierz<>

<>   Konferencja Studenckich Kół Naukowych-  21.05.2018r <>pobierz<>

<>   Konferencja Studencki Kól Naukowych - 13.05.2019r <> pobierz<>

 

Cel

            Motywem przewodnim działalności Studenckiego Koła Naukowego ,,FizjoMaster", Instytutu Fizjoterapii było i jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz umożliwienie rozwoju naukowego studentom,  a przede wszystkim warunków do prowadzenia badań naukowych i promowania ich wyników podczas studenckich konferencji naukowych.

            Przykładem promocji wyników prac badawczych jest publikacja badań studenta II roku studiów niestacjonarnych Dawida Muchy w Biuletynie Studenckich Kół Naukowych KWSPZ w Krakowie (2013r.), str. 66 -71, co było rezultatem zajęcia przez studenta I miejsca podczas IV Międzynarodowej Konferencji Studenckiej ,,Wiosna Promocji Zdrowia", która odbyła się 13.05.2013 roku w KWSPZ w Krakowie.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO "FizjoMaster" Rok akademicki 2013/14

                W Kole Naukowym Instytutu Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia w roku akademickim 2013/14 zrealizowano wszystkie cele, które zostały postawione na pierwszym zebraniu uczestników.

                W czasie odbytych spotkań dokonano analizy  zagadnień dotyczących następujących tematów:

1. Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej.

2. Pacjent XXI wieku.

        Aktywnie w spotkaniach uczestniczyło 18 studentów drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych zaangażowanych jako wolontariusze w projekt unijny z pogranicza polsko-słowackiego ,, Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej". Projekt dotyczył słuchaczy Uniwersytetów III Wieku z Nowego Targu i Preszowa  ( Słowacja).

                Zwieńczeniem prac Koła Naukowego ,,FizjoMaster" był udział studentów w dwóch konferencjach naukowych organizowanych przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia w Krakowie w dniu 07.05.2014 roku i Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu w dniu 12.05.2014 roku.

                Łącznie w obu konferencjach uczestniczyło czynnie 11 studentów, będących członkami Koła Naukowego ,,FizjoMaster".         

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa  w naszym  Studenckim  Kole  Naukowym    ,,FizjoMaster".

 

                                                                                                  Opiekun SKN ,,FizjoMaster"

                                                                                             dr hab. Dariusz Mucha prof. nadzw.

 

   Działalność Koła Naukowego ,,FizjoMaster" w roku akademickim 2014/15

             

            W bieżącym roku akademickim odbędzie się I-sze Walne Zebranie Członków SKN ,,FizjoMaster", na którym zostanie wybrany Zarząd Koła.

Działalność naukowa ukierunkowana będzie na prowadzenie badań w obszarach:

1. Stan postawy ciała studentów PPWSZ w Nowym Targu.
2. Styl życia a sprawność fizyczna.
3. Ocena siły eksplozywnej kończyn dolnych i próby zwiększenia jej poziomu.
4. Analiza wypadków narciarskich na wybranych stokach w rejonie Podhala.

 Finalizacja prowadzonych badań przez studentów będzie miała miejsce na organizowanej cyklicznie co roku Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się 11.05.2015 roku w PPWSZ  w Nowym Targu.

Po zakończeniu konferencji odbędzie się zebranie członków koła podsumowujące wygłoszone referatyi całoroczny cykl badań.

  Opiekun Koła Naukowego " FizjoMaster"

dr hab. Dariusz Mucha prof. nadzw.

 

Działalność Koła Naukowego ,,FizjoMaster" w roku akademickim 2019

        Dnia 13 maja 2019 roku, dwoje studentów - członków koła naukowego FizjoMaster, działającego w Instytucie Nauk o Zdrowiu, wzięło czynny udział w X Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Wiosna Promocji Zdrowia”, organizowanej przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia. Tematem wystąpienia przedstawicieli koła FizjoMaster były: „Wybrane elementy postawy ciała u zawodniczek KS GORCE w Nowym Targu”. Autorami wystąpienia była Agnieszka Skupnik oraz Mateusz Węgrzyn, a opiekunem ich doniesienia naukowego dr Dawid Mucha. 

 

Zarząd koła: 

Opiekun: dr Dawid Mucha
Prezes: Mateusz Węgrzyn
Zastępca prezesa: Paweł Leja
Skarbnik: Dominik Dziadek
Sekretarz: Daniel Kapica

 

        Dnia 13 maja 2019 roku, dwoje studentów - członków koła naukowego FizjoMaster, działającego w Instytucie Nauk o Zdrowiu, wzięło czynny udział w XI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w PPWSZ w Nowym Targu, której tematem przewodnim było: „Zdrowie gwarantem jakości życia”. Tematem wystąpienia przedstawicieli koła FizjoMaster były: „Wybrane elementy postawy ciała u zawodniczek KS GORCE w Nowym Targu”. Autorami wystąpienia była Agnieszka Skupnik oraz Mateusz Węgrzyn, a opiekunem ich doniesienia naukowego dr Dawid Mucha. 

Zarząd koła:

Opiekun: dr Dawid Mucha
Prezes: Mateusz Węgrzyn
Zastępca prezesa: Paweł Leja
Skarbnik: Dominik Dziadek
Sekretarz: Daniel Kapica 

Galeria zdjęć: